No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Línies estratègiques

Pla estratègic 2015-2018: “Ser líders en confiança i rendibilitat”

El Grup CaixaBank ha desenvolupat el Pla estratègic 2015-2018 “Ser líders en confiança i rendibilitat”. L’entorn prefigurat per definir els eixos d’actuació prioritaris es caracteritza per una recuperació econòmica gradual, per l’arrencada de la unió bancària i per la presència creixent de la tecnologia i de la innovació en les relacions amb els clients. Cal assenyalar també dos impactes de la recessió encara presents en el sistema financer espanyol: la baixa rendibilitat i, més important encara, la minvada reputació de la banca entre el públic.

En aquest context, s’han definit cinc línies estratègiques:

1. Focus en el client: ser el millor banc en qualitat i reputació

CaixaBank aspira a diferenciar-se com l’entitat financera amb un nivell més gran de satisfacció entre els clients, a més de reforçar la seva reputació com a paradigma de banca responsable i compromesa amb la societat. Aquesta línia estratègica també inclou el repte de ser referents en bon govern corporatiu, des de l’atenció a l’inversor minoritari fins a l’enfortiment de la cultura de control en tots els processos.

2. Aconseguir una rendibilitat recurrent per sobre del cost de capital

CaixaBank es compromet a assolir una rendibilitat prou alta per poder repartir un dividend elevat i estable als accionistes. L’impuls principal provindrà dels ingressos, reforçant el lideratge en el mercat espanyol i promovent el negoci internacional. El desplegament del Pla ha de permetre assolir una rendibilitat (ROTE o retorn sobre capital tangible) d’entre el 12% i el 14% a partir del 2017, i situar la ràtio d’eficiència per sota del 45%.

3. Gestionar activament el capital

El manteniment d’un nivell de solvència elevat, un dels pilars de la fortalesa financera de l’entitat, s’ha de complementar amb una gestió activa del capital que n’optimitzi la utilització. Durant els anys vinents, ha de disminuir significativament la proporció de capital dedicada al negoci de participades i al negoci immobiliari.

4. Liderar la digitalització de la banca

CaixaBank ha d’ampliar el lideratge en multicanalitat i mobilitat, i també aprofitar les oportunitats que presenta la revolució digital per donar més bon servei i millorar la capacitat de gestió en tots els àmbits de la organització. Això comportarà, per exemple, la implantació total de la signatura digital, la consolidació de modalitats noves d’interacció amb el client o el desenvolupament del Big Data.

5. Disposar de l’equip humà més preparat i dinàmic

Per assegurar les millors capacitats internes, CaixaBank potenciarà la formació en capacitats professionals crítiques i impulsarà el model de descentralització en la gestió. A més, s’adaptaran els sistemes de compensació i promoció als segments de negoci i es reforçarà la cultura de la meritocràcia i la diversitat.